Sunday, May 28, 2017

Pazarlama Faaliyetlerine Test Mühendisleri Nasıl Destek Verebilir

Test mühendisleri, geliştirilen sistemin / yazılımın ( = ürünün) tüm yeteneklerine hâkim oldukları için gerek fuarlardaki tanıtımlarda, gerek şirkete misafir olan potansiyele müşterilere yapılan sunumlarda, gerekse tanıtım araçlarının oluşturulmasında şirketlerin satış / pazarlama / iş geliştirme bölümlerine ciddi destekler verebilirler.

Aşağıdaki liste bu noktada aydınlatıcı olabilir: • Demo Hazırlığı
  • Geliştirilen ürünün demosunun, potansiyel müşteri gruplarına yönelik verilerini içererek hazırlanması,
  • Demo senaryosunun oluşturulması,
  • Demonun gerçekleştirilmesi  
 • Sunum Hazırlığı
  • Demo, fuar, müşteri ziyareti gibi amaçlara yönelik olarak ürünün genel olarak tanıtımını içeren sunum dosyasının hazırlanması,
  • Sunumda 5N1K sorularına yönelik cevaplar içerilmesi,
  • Potansiyel müşterinin hangi ihtiyaçlarına cevap verdiğinin net olarak belirtilmesi,
 • Pazarlama Araçları Hazırlığı
  • Hazırlanacak broşür için ürünün ekran görüntülerinin alınması,
  • Ekran görüntüleri ile ilişkili olarak ürünün yeteneklerinin listelenmesi,
  • Ürünün uyumlu olduğu standartların belirtilmesi,
  • Ürünün, sektördeki diğer ürünlere göre karşılaştırmalı performansının ölçülmesi,
  • Ürünün demo videosunun hazırlanması.

No comments: