Tuesday, May 23, 2017

Test Mühendisliğinde Hangi Dokümanlar Üretilir, Amaçları Nedir

Kimi standartlarda ek olarak birkaç başka doküman olsa da, tüm standartlar ve metodolojiler tarafından istenen test dokümanları şunlardır:


 • Sistem Test Planı (STP)
  • Sistem seviyesinde, tüm alt-bileşenleri ve donanımları göz önüne alarak sistem seviyesi gereksinimlerin nerede, ne zaman, hangi testlerle, hangi ortamda, kimlerin katılımı ile doğrulanacağının planlandığı dokümandır.
 • Sistem Test Tanımları (STT)
  • STP'de belirlenen testlerin, detaylı test adımlarının yazıldığı dokümandır.
 • Sistem Entegrasyon Doğrulama Planı (SEDP)
  • Sistem Altsistem Tasarım Tanımları ve Arayüz Gereksinimleri Tanımları dokümanlarında belirtilen arayüz gereksinimlerinin nerede, ne zaman, hangi testlerle, hangi ortamda, kimlerin katılımı ile doğrulanacağının planlandığı  ve sistemi oluşturan modüllerin hangi sıra ile entegre edileceğinin belirtildiği dokümandır.
 • Sistem Entegrasyon Test Tanımları (SETT)
  • SEDP'de belirtilen testlerin detaylı test adımlarının yazıldığı dokümandır.
 • Yazılım Test Plan(lar)ı (YTP)
  • Yazılım seviyesi gereksinimlerin nerede, ne zaman, hangi testlerle, hangi ortamda, kimlerin katılımı ile doğrulanacağının planlandığı dokümandır.
  • Her bir alt-sistem (modül) için ayrı bir yazılım test planı hazırlanabileceği gibi, kimi projelerde tek bir tane YTP de hazırlanabilir.
 • Yazılım Test Tanımları (YTT)
  • YTP'de belirlenen testlerin detaylı test adımlarının yazıldığı dokümandır.
 • Test Raporu (Sistem / Sistem Entegrasyon / Yazılım) (STR - SETR - YTR)
  • Kurulum aşamasından başlayarak hangi işlemlerin yapıldığı, hangi testlerin koşturulduğu, hangi hataların çıktığının belirtildiği dokümandır.

Ek olarak projenin doğasına göre aşağıdaki dokümanlar da hazırlanabilir:
 • Test Mühendisliği Ana Planı
 • Yazılım Doğrulama ve Geçerleme Planı
 • Kabul Testi Tanımları
 • Test Araçları / Simülatör Geliştirme ve Doğrulama Dokümanı
 • Birim ve Birim Entegrasyon Test Tanımları

No comments: