Thursday, May 18, 2017

Bir Regresyon Testi Yaklaşımı Önerisi

Regresyon testi, tanımı gereği, test edilmiş ve doğrulanmış bir ürüne yeni bir özelliğin eklenmesi ve/veya var olan özelliklerdeki bir hatanın düzeltilmesi sonrasında, testten geçmiş ürünün bu değişikliklerden olumsuz etkilenmediğini doğrulamak amacıyla yapılır.

Adı geçen bu değişiklikler kullanıcı arayüzü üzerindeki kozmetik değişiklikler olabileceği gibi, bir modülün çalışma şekline müdahale eden bir değişiklik de olabilir. Dolayısıyla yapılan bu değişikliğin halihazırdaki ürünü bozmadığından emin olmak gerekir.

Bir projenin yaşamı süresince ortaya çıkabilecek bazı regresyon testi ihtiyaçlarını ve neler yapılması gerektiğini aşağıdaki şemada örneklendirdim:Peki nasıl bir test yaklaşımı ile regresyon testlerini planlamak gerekir?
Geliştirilen ürünün yapısına bağlı olarak farklı yaklaşımlar ortaya çıkacaktır. Ancak genel bir yaklaşım olarak şöyle bir yöntem izlenebilir (burada verilen yaklaşımlar örnektir, kendi proje ihtiyaçlarınıza göre çeşitlendirebilirsiniz):Kozmetik Değişiklik


Ne Yapıldı?


Yazım Hatası Düzeltildi


Resim, İkon, Konum Değiştirildi


Font Değiştirildi

Nasıl Doğrulanacak?


Ürünü farklı platformlarda çalıştır (İşletim sistemi, internet gezgini, mobil cihaz)


Yapılan değişikliğin istendiği gibi göründüğünü doğrula


Yapılan değişikliğin aynı kullanıcı arayüzündeki diğer nesneleri bozmadığını doğrula
Yetenek Üzerinde Değişiklik


Ne Yapıldı?


Kullanıcı Arayüzünde Bir Nesne Silindi / Eklendi


Modüller Arası Arayüze Yeni Yetenek Eklendi / Varolan Silindi


Bir sınıfın çalışma mantığı değiştirildi


Veritabanı sorguları değiştirildi


Rapor şablonu değiştirildi


Kullanılan donanımlar değiştirildi


...

Nasıl Doğrulanacak?


Kullanıcı arayüzünü test et, istenen sonuçta olduğunu doğrula


Kullanıcı arayüzünü çağıran diğer arayüzleri test et, istenen sonuçta olduğunu doğrula


Arayüzü kullanan modülleri test ederek, iletişimde bulunan modüllerin istenen girdi ve çıktıları sağladığını doğrula


Değişiklik yapılan sınıfı birim test ile doğrula, bu sınıfı kullanan diğer sınıfları birim entegrasyon testi ile doğrula


Veritabanına atılan sorguyu gözden geçir


Ekran arayüzü üzerinden test yaparak veritabanına atılan sorguda doğru parametrelerin kullanıldığını doğrula


Farklı sayıda girdiler kullanarak farklı sayıda sayfa içeren raporlar üret, içeriğin istenen sonuçları içerdiğini doğrula


Donanıma özel olarak geliştirilmiş yeteneklerin olması durumunda, ilgili yeteneğin testlerini baştan sona tekrarla
YaklaşımTest mühendisi, deneyimine dayanarak hangi yeteneklerin etkilenmiş olabileceğinin listesini hazırlar, liste üzerinden tüm ilgili yetenekleri test eder,


Proje ekibi (en az 1 yazılılm mühendisi ve 1 test mühendisi), tasarım ve kod üzerinden etkilenmiş olabilecek yeteneklerin listesini çıkarır, birim seviyesi ve üst seviye testler tekrar edilir,


Test otomasyonu varsa, değişiklikten etkilenen testler güncellenir ve (tercihen, zaman varsa tüm) testler tekrarlanır

No comments: