Sunday, January 13, 2013

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Sistem mühendisliği ve gereksinim mühendisliğinde fonksiyonel olmayan bir gereksinim belirli davranışlardan ziyade sistemin işleyişini yargılamak için kullanılabilecek kriterleri belirten bir gereksinimdir. Bu açıdan, belirli davranış veya fonksiyonları tanımlayan fonksiyonel gereksinimden farklıdırlar. Fonksiyonel gereksinimler sistem analizi / tasarımında detaylandırılırken, fonksiyonel olmayan gereksinimler sistem mimarisinde detaylandırılırlar.

Genel olarak, fonksiyonel gereksinimler bir sistemin ne yapması gerektiğini belirtirken, fonksiyonel olmayan gereksinimler ise sistemin nasıl olması gerektiğini belirtirler. Fonksiyonel olmayan gereksinimlere aynı zamanda sistemin kalite karakteristikleri de denir.


Fonksiyonel olmayan gereksinimler iki ana kategoriye ayrılabilir:
- İcra Özellikleri: Güvenlik, Kullanışlılık gibi işleyiş süresi içinde gözlemlenebilenler.
- Gelişim Özellikleri: Test Edilebilirlik, İdame Edilebilirlik, Genişleyebilirlik ve Ölçeklenebilirlik gibi yazılım sisteminin durağan yapısına gömülü olanlar.

Fonksiyonel olmayan gereksinimlerden sıklıkla kullanılanlarından bazıları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı tanımlar için ISO-9126: Software Engineering - Product Quality standardına bakabilirsiniz.

Bütünlük
Emniyet
Erişebilirlik
Erişim Güvenliği
Esneklik
Gizlilik
Hayatta Kalabilirlik
İdame Edilebilirlik
Kullanılabilirlik
Kurulabilirlik
Ölçeklenebilirlik
Taşınabilirlik
Tekrar Kullanılabilirlik

No comments: