Friday, September 28, 2012

Yazılım Ekiplerinde Performansı Olumsuz Etkileyen 1 Numaralı Etken

Son 10 senedir yazılım projelerinde çalışarak edindiğim deneyim sonucu diyebilirim ki, bir proje ekibinin günlük performansını en çok olumsuz etkileyen faktör, çalışanın kısa süreli aralıklarla bölünmesidir.
Yüksek bir seviyede odaklanma gerektiren diğer işlerde de olduğu gibi, özellikle yazılım geliştirme (kodlama) ve test (doğrulama ve geçerleme) aktiviteleri de yoğun bir konsantrasyon gerektirmektedir.

Her 3-5 dakikada bir çalışması bölünen kişinin gün içindeki performansı aşırı derecede düşmesi de kaçınılmazdır. Bu performans kaybının hem üretkenliği hem çalışan memnuniyetini hem de nihai ürünün kalitesini olumsuz etkilediğini rahatlıkla söyleyebilirim.

No comments: