Friday, September 28, 2012

Yazılım Testinde İletişim Ne Kadar Önemli?

Sosyal olma ve kolay iletişim kurabilme bir yazılım test uzmanı için hayati öneme sahiptir; özellikle de müşterili projelerde...

Test uzmanları şirket içinde projenin müşterisi rolünü üstlenirler. Bu rol sebebiyle tam olarak nihai müşterinin istediği ürünün teslim edildiğine ikna olana kadar ürünleri sorgulamak durumundadırlar.
Test uzmanı, geliştirilen projeyi nihai müşteriye kabul ettirecek kişidir. Bu sebeple, kabul testlerinde herhangi bir sorun / aksama olmaması için, şirket içindeki testlerde gereksinimlerin tam olarak karşılandığından ve üründe (bilinen) herhangi bir hata olmadığından emin olmak zorundadır; aksi halde ürünün teslimatı gecikecek ve hem şirket hem de müşteri zarara uğrayacaktır.


Bu sorgulama süreci, yazılım geliştirme ekibi ile sürtüşmelere sebep olabilir; özellikle uygulamada bulunan bir uygunsuzluğun hata olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda...

Gerek şirket içerisinde gerekse de müşteri ile olan iletişimde esas önemli olan empati kurabilmektir.
Projelerde yazılım geliştirme ekipleri, bir ürünün analizi, tasarımı, kodlaması, birim testi, dokümantasyonu, hataların giderilmesi gibi pek çok konuda yoğun ve stresli bir şekilde çalışmak durumda kalabilirler; özellikle kısa takvime sahip projelerde...
Böyle stresli durumlarda iletişim kurulan kişilerin bu durumlarını da göz önünde bulundurarak, üzerinde konuşulan konu ne ise, karşı tarafı suçlamadan ve çözüm odaklı bir şekilde müşteri isteğinin karşılanması esastır.
Bu noktada bir test uzmanına düşen görev, bildirdiği uygunsuzluğun içeriği, gerekli veri setleri, uygulama çıktıları, ekran görüntüleri ve müşteri isteğinin ne olduğu, sistemin hangi özelliğini veya özelliklerini etkilediğini anlaşılır bir şekilde yazılım ekibine iletmektir; bildirilen uygunsuzluk ne kadar anlaşılır tanımlanmış ise ilgili geliştirici de uygunsuzluğu o kadar hızlı tespit edip, düzeltecektir.
Uygulamada bulunan hatayı herhangi bir çalışana adreslemek (senin hatan izlenimini vermek) yanlıştır. Gerçekte de, hata bir kişinin değil, proje ekibinindir.

Nihai müşteri tarafında ise test uzmanı ürünü müşteriye kabul ettiren kişidir; şüphesiz ki proje yöneticisi, lider yazılım geliştirme uzmanı, kalite güven uzmanı da kabul sürecinde yer alır, ancak kabule esas teşkil edecek testlerin gerçekleştirilmesi ve başarılı olması test uzmanının sorumluluğundadır.
Peki test uzmanı test dokümanlarını kullanarak bir kabul testini gerçekleştirirken müşteri ile ilişkilerinin kabulde ne gibi bir etkisi vardır?
Aynı şirket içerisindeki ekiple iletişim kurduğu gibi müşteri ile de iletişiminde empati kurabilmelidir. Müşteri, belli bir ücret karşılığında şirketinin/kurumunun işlerinde kullanmak üzere bir yazılım sipariş etmiştir ve verdiği paranın tam karşılığını aldığından emin olmak istemektedir.
Test uzmanı nihai müşteri ile sadece kabul testlerinde değil, sözleşmenin imzalanmasından itibaren analiz, ekran tasarımları, prototiplerin kullanımı, ilerleme toplantıları gibi pek çok proje aktivitesinde yakın bir şekilde çalışma imkanı bulur. Bu süreçte sözleşme, konsept dokümanları, analiz dokümanlarında belirtilenlerden öte müşterinin uygulamayı hangi amaçla kullanacağını, müşteri için nelerin kritik olduğunu, hangi tür iş adımlarını daha sık yaptıklarını, uygulamayı kullanacak nihai kullanıcının deneyim ve bilgi seviyesini mümkün olduğunca irdeleyip, "müşterinin ruhu"nu yakalamaya çalışmalıdır.
Böylece, kendisini müşteri yerine koyup, şirket içindeki testlerde, tabii ki gereksinimlere uygun olarak, fakat gereksinimlerde belirtilmemiş kullanım alışkanlıkları, iş adımlarında sık tekrarlanan ve kritik olan özelliklere daha da önem vererek testlerini hazırlaması ve koşturması önemlidir. Çünkü en nihayetinde bir yazılım ürünü kullanıcı gereksinimlerini bire bir karşılıyor olsa da "müşterinin ruhu"nu yakalayamıyorsa, kabul aşamasında sorunlar yaşanması kaçınılmazdır.

Bu nedenlerle bir test uzmanının empati kurarak, müşterinin ruhuna uygun ürünü teslim edebilmek için, hem proje ekibi hem de müşteri ile iyi, yakın ve çözüm odaklı ilişkiler kurması önemlidir.

No comments: