Saturday, March 3, 2018

Bütünlük Gereksinimi Örnekleri

(Integrity'nin karşılığı olarak Bütünlük - Tamlık kullanılmakta. Bu tanıma Dürüstlük kavramını da eklemek gerekiyor)

Yazılım sistemi tarafından idame ettirilen verinin kesin, tam, gerçek ve doğru olma seviyesine yönelik gereksinim türüdür.

Örnekler:

  1. Tüm mali değerler noktadan sonra 2 haneye kadar doğru olmalıdır.
  2. Depo sıcaklık değerleri artı / eksi 2 santigrat derece kesinliğe sahip olmalıdır.
  3. Proje belgelerinde yapılan değişikliklerin sebebi bir veritabanı veya eşdeğer bir teknoloji ile kayıt altına alınacak ve düzenli olarak yedeklenecektir. Bu işlem, disklerde veri kaybı olması durumunda belgelerde yapılan değişiklikleri belirlemek için gerekmektedir.
  4. Kredi Sorgulama Sistemi, tüm yuvarlama hesaplarını önce noktadan sonra 5 haneye kadar yapmalı, ardından da noktadan sonra 2 haneye kadar yapmalıdır.
  5. Sistem verisinin bütünlüğü, dahili kontrol sistemi tarafından saniyede 2 defa gözden geçirilmelidir; eğer veride tutatsızlık tespit edilirse, sistemin işlem yapmasına izin verilmemelidir.

No comments: