Monday, March 19, 2018

Yazılım Testi ile Sistem Testi Arasında Ne Fark Vardır?

Sistem, yazılım ürünleri ile (kimi zaman) donanım ürünlerinin birleşiminden oluşmuş yapıya verilen isimdir.
Yazılım ise sadece yazılım ürünleri ve destekleyici konfigürasyon ve veri dosyalarından oluşan yapıya verilen isimdir.

Eğer geliştirilen ürün, sadece yazılım parçalarından oluşuyorsa, bu bütüne yazılım sistemi adı da verilebilmektedir.

Test açısından bakıldığında yazılım testi ile ifade edilen;

  • yazılım seviyesi gereksinimlerin doğrulandığı,
  • normal girdiler haricinde sınır değerlerin, boş değerlerin, hatalı ve eksik değerlerin de testlere dahil edildiği,
  • testin akışının (test betiği / test durumu) sadece hedeflenen fonksiyonu test ettiği 
yapı anlaşılır.

Sistem testi dendiğinde ise;
  • sistem seviyesi fonksiyonel gereksinimler ile kalite karakteristiklerinin doğrulandığı,
  • (çok büyük çoğunlukla) sadece normal girdilerin testlere dahil edildiği,
    • çünkü yazılım seviyesi testlerde ekranlardaki / servislerdeki sınır değerler vesaireyi zaten test ettik,
  • belirli bir operasyonel konsept senaryosu kullanılarak sistemi baştan sona bir ana akış dahilinde test eden,
  • yazılımın, sistemin diğer bileşenleri olan donanım ürünleri etkileşiminin de test edildiği,
bir yapı anlaşılır.

Yazılım testleri de birer senaryo dahilinde işletilir ama bu senaryolar sadece bir veya birkaç fonksiyonu içerir. 

No comments: