Saturday, February 24, 2018

Kurulabilirlik Gereksinimi Örnekleri

Yazılım sisteminin, hedef ortama kurulumu, kurulumun kaldırılması veya tekrar kurulmasının kolay ve zahmetsiz olmasını sağlamaya yönelik gereksinim türüdür.

Örnekler:
 1. Sistemin veya 3.parti ürünlerinin detayını bilmeyen ama üzerine kurulum yapılacak işletim sistemi ile ilgili yeterli bilgiye sahip bir sistem yöneticisi tarafından sistemin ana sunucu yazılımının kurulumu mümkün olmalıdır.
 2. Yazılım sistemi hedef işletim sistemi olan Windows 10, Ubuntu Linux ve Redhat Linux işletim sistemleri üzerine kurulum arayüzü üzerinden kurulabilmelidir.
  1. Kurulum arayüzünde belirtilen tüm alanların yanında detay açıklamaları anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır.
  2. Kurulumun yapılacağı hedef işletim sistemi, kurulum dizini, veritabanı bağlantı ayar bilgileri, vekil sunucu ayar bilgileri yine bu arayüz üzerinden girilebilmelidir. Böylece kullanıcı, kurulum sonrasında konfigürasyon dosyalarında değişiklik yapmak zorunda bırakılmamalıdır.
 3. Ana sistemin yeni bir sürümü yayınlandığında, sistemin güncellemesi bu yeni sürüm ile yapılabilmelidir. Bu esnada kullanıcı bilgisayarlarındaki ve/veya tüm sunuculardaki kayıt dosyaları, konfigürasyon ayarları, kullanıcı verileri, veritabanı dosya ve tabloları yapılan bu güncellemeden olumsuz etkilenmemelidir / silinmemeli / kaybolmamalıdır.
 4. Yazılım sisteminin kurulu olduğu ortamdan kaldırılması, Kurulum Kaldırma yazılımı kullanılarak yapılmalıdır. 
  1. Kurulumun kaldırılması esnasında, kaldırılan yazılımın, sistemde yüklü diğer yazılımlar ile ortak kullandığı dosyalar silinmemelidir.
  2. Kurulum Kaldırma yazılımı, sadece yazılımın mı yoksa hem yazılım hem de verilerin mi silinmek istediği bilgisini kullanıcıdan almalıdır ve bu doğrultuda silme işlemini yapmalıdır.
  3. Kurulum Kaldırma yazılımı, yazılım sisteminin kendi oluşturduğu dosya ve kayıtlar ile kullanıcılar tarafından oluşturulmuş kayıtların yedeklenmesine imkan veren bir yetkinliğe sahip olmalıdır.
  4. Yedeklenme işlemi sonrasında, yedeklenen veri ile yedeği oluşturan kaynak veri karşılaştırması yapılarak eksik veri olmadığı doğrulanmalıdır.

No comments: