Sunday, February 25, 2018

Platform Uygunluk Testi

Platform Uygunluk Testi'nin amacı, geliştirilen ürünün hedef işletim sistemlerinin tamamında sorunsuz olarak çalıştığının doğrulanmasıdır. Web ürünlerinin farklı internet gezginlerinde çalışmasına yönelik testler de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Normal şartlar altında, kurulum işlemleri hariç olmak üzere, ürünün arayüzünün ve yeteneklerinin her platformda birebir aynı olması beklenmektedir. Ancak, test adımlarında komut ekranı / terminal ekranında yazılması gereken komutlar varsa, Windows ve Linux temelli işletim sistemleri için bu komutlar farklı olduğundan, bu detay test adımlarında belirtilmelidir.

Bu test türünün zorluğu, aynı testlerin her bir platform için tekrarlanması gerekliliğidir. O sebeple, mümkün mertebe test otomasyonu yapılarak harcanacak eforun asgari seviyeye indirilmesi önemlidir [test otomasyonu için harcanacak efor da ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü kimi durumda otomasyon kodunun yazılması, bakımının yapılması, farklı platformlarda çalışır olduğunun garanti edilmesi çok zor olabilir].

Bu test türünde karşılaşılabilecek bazı sorunlar şunlardır:

  • Kütüphane / eklenti uyumsuzlukları,
  • Konfigürasyon dosyalarındaki dizin adreslerinin gösterim farklılıkları sebebiyle dosyalara erişim sorunu,
  • Performans farkları,
  • Dosya formatlarındaki farklılık sebebiyle gösterim sorunları.

No comments: