Tuesday, February 27, 2018

Tekrar-Kullanılabilirlik Gereksinimi Örnekleri

Yazılım sisteminin bir parçasının diğer bir sistem tarafından kullanımı için dönüştürülmesine yönelik gereksinim türüdür.

Örnekler:


  1. Elektronik Fon Transferi ödeme seçeneğinin geliştirilmesi öyle yapılmalıdır ki organizasyonun diğer bölümleri tarafından tekrar kullanılabilsin.
  2. İstemci cihaz üzerinde çalışması için geliştirilen tüm yazılımlar, destekleyici bir ortamın indirilmesini gerektirmeden kişisel bir bilgisayar üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmelidir.
  3. Devlet arşivlerindeki basılı materyal elektronik hale dönüştürülürken, var olan bilginin farklı maksatlarla kullanılabilmesi için farklı formatlarda sunulabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bilgiye erişim aynı zamanda fikrî mülkiyet yasalarına uygun bilgileri de içermelidir.

No comments: