Wednesday, May 24, 2017

Gereksinim Anlaşılabilirlik Toplantısının Amacı

Her ne kadar gereksinim analizi çalışmaları sonucunda ortaya çıkan gereksinimler mümkün mertebe atomik hale getirilse ve okuyan herkesin aynı şeyi anlaması sağlanmaya çalışılsa da kimi gereksinimler özellikle farklı ekip üyeleri (yazılım mühendisi  - test mühendisi - kalite uzmanı - müşteri temsilcisi) tarafından farklı anlaşılabilmektedir.

Bu nedenle, özellikle gereksinim analizinin hemen ardından, müşteri tensilcilerinin de katılımıyla, (özellikle sistem seviyesi) hangi gereksinimde tam olarak neyin amaçlandığının net bir şekilde tüm ilgili ekip üyeleri tarafından anlaşılması çok önemlidir.

Bu amaçla yapılan toplantıların adı Gereksinim Anlaşılırlık Toplantısı veya Gereksinimleri Anlama Toplantısı'dır.


No comments: