Thursday, June 1, 2017

Yazılım Projelerinde Müşteri İletişiminin ÖnemiHer ne kadar yazılım mühendisliği yoğun teknik bilgiler gerektirse de en nihayetinde yapılan iş bir müşteri / kullanıcı grubunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılır. Dolayısıyla ciddi miktarda sosyal beceriler de gerektirir.

Bu sebeple, hem ürünün geliştirilmesi için bütçe ayıran Müşteri ile hem de ürünü kullanacak Son Kullanıcı ile yakın iletişimde olmak, sonradan ortaya çıkabilecek kullanım zorluklarını çok daha erken bir zamanda ortadan kaldırmak için fırsatlar sağlamaktadır.

Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

    • Sözleşme Aşaması: Bu aşamada ihale çağrı dosyasında, müşteri ve son kullanıcı menfaatine olacak olan ancak sözleşmede belirtilmemiş idari ve teknik konularda müşteriye fikir sunulabilir. Örneğin, ürünün hedeflenen performansı, donanım altyapısı, engelli kullanıcıların da sistemi kullanmasını kolaylaştıran erişebilirlik isterleri gibi konularda önerilerde bulunabiliriz. Yine bu aşamada müşteri ve son kullanıcı hakkında mümkün mertebe detaylı bilgi sahibi olmak, nihai ürünün kalitesini artırıcı faydalar sağlayacaktır.
    • Analiz Aşaması: Son kullanıcının nasıl bir ortamda, hangi şartlar altında, hangi işi, nasıl ve neden yaptığı, iş akışının ne olduğu, bu akışta kimlerin hangi sorumlulukları ve sınırlamaları olduğu gibi ürün için son derece önemli olan "kullanım durumları", kullanıcı ile empati kurularak, ortaya çıkarılmış olacaktır.
    • Geliştirme Aşaması: Sözleşmede "Proje İlerleme Raporları" istenmemiş bile olsa, müşteri temsilcilerini projenin gidişatı hakkında bildirmek ve ürün ortaya çıktıkça sunumlar yapmak, müşteri temsilcilerinin projenin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini görmeleri bakımından faydalıdır.
    • Kabul Aşaması: Kabul işlemleri öncesinde oryantasyonlar verilerek, kabul sürecine müşteri temsilcilerinin en iyi şekilde hâkim olmaları sağlanır ve akıllarında herhangi bir soru işareti kalmaz.
    • Ürünün Devreye Alınması: Bu aşamada yüklenici şirketin personelinin, son kullanıcı ile yakın çalışması, ürünün kullanıcı tarafından sahiplenilmesi, eski sistemden yeni sisteme geçişin hızlandırılması, ürünün nihai ortamında çalışma performansının yakından takip edilmesi gibi pek çok konuda fayda sağlar. Bu aşamada özellikle dikkat edilmesi gereken konu, kullanıcıdan gelecek olan istek / hata bildirimlerine çok hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamak, ürünün kullanımının sekteye uğramasına engel olmaktır.

No comments: