Sunday, July 6, 2014

Gereksinim ile Tanımlama Arasında Ne Fark Vardır?

IEEE Yazılım Mühendisliği Terminolojisinin Standart Sözlüğü'ne göre:

Gereksinim (Requirement) 
(1) Bir problemi çözme veya bir amacı gerçekleştirmek için kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulan bir durum veya kabiliyet,
(2) Bir sistem veya sistem bileşeninin bir sözleşme, standart, tanımlama veya resmi olarak dayatılan diğer dokümanların isteklerine cevap verebilmesi için karşılaması veya sahip olması gereken bir durum veya kabiliyet.
(3) (1) ve (2)deki gibi, bir durum veya kabiliyetin dokümante edilmiş gösterimi.

Tanımlama (Specification) 
Bir sistem veya bileşenin gereksinimleri, tasarımı, davranışı veya diğer karakteristiklerini tam, kesin, doğrulanabilir bir şekilde tanımlayan bir dokümandır.

No comments: