Thursday, March 26, 2015

Test Mühendisliği Açısından Konfigürasyon Yönetiminin Önemi

Gerek gayri-resmi (kabul öncesi) testler gerekse resmi testlerde test edilen ürünün versiyon bilgisinin "doğru" olması hayatı önem taşımaktadır.

Burada "doğru" tanımını biraz detaylandırmak gerekirse;
  • Yazılımın oluşturma (build) süreci sonrasında her seferinde tekil (daha önce kullanılmamış) bir değeri olmalı,
  • Bu değer her seferinde ardışık olarak artmalı; 1.0, 1.1, 1.2, gibi.
Yazılım şirketlerindeki konfigürasyon yönetimi uzmanları, yazdıkları Konfigürasyon Yönetim Planı (KYP) içerisinde hangi ürünün versiyonlamasının hangi yöntem ile yapılacağını detaylı olarak belirtirler.

Test edilmek amacıyla konfigürasyon kütüphanesi / "build" ortamından alınan yazılımın versiyonunun "doğru" ve KYP'ye uygun olduğunun "her seferinde" kontrol edilmesi, bir test mühendisi için gerekli ve şarttır.

Çünkü hata açılan ürünün versiyonu bilinmiyorsa / yoksa / yanlışsa, hem yazılım geliştirici hatayı tespit etmekte zorlanacaktır, hem de geriye dönük süreç denetlemelerinde (özellikle müşteri tarafındaki kalite uzmanlarının yaptığı denetlemelerde) sorunlar çıkacaktır (testlerin tekrar edilebilirliği konusunda).

Örneğin müşteriden şöyle bir istek gelmesi durumunda, daha önceden versiyon belirterek açtığımız hataları, yine aynı versiyonlu üründe tekrar edebiliyor olmamız gerekiyor:

"3.0 versiyonlu uygulamayı konfigürasyon kütüphanesinden indirin, temiz bir ortama kurun, testleri baştan sonra tekrarlayın, 3.0 versiyonuna girilmiş tüm hataları tekrarlayın".

Böylece müşteri / müşteri kalite temsilcisi, test planlarınızı / prosedürlerini şirket kalite prosedürlerinizde belirttiğiniz gibi yaptığınızı görecek ve güven duyacaktır; aksi durumda kendilerini yanıltmaya çalıştığınızı düşünebilirler.

No comments: