Saturday, January 27, 2018

IEEE-1044'e Göre Hata, Kusur, Arıza, Bozukluk ve Sorun

Bazen hepsini aynı anlamda kullandığımız ama dikkat edilmediğinde özellikle Güvenilirlik çalışmalarında ve proje kabul aşamalarında ciddi sorunlara sebep olan hata, arıza, kusur, bozukluk ve sorun tanımlarına bakalım.

Google / Apple uygulama pazarları için geliştirilen ürünlerde bu tarz tanımlamaların hemen hemen hiçbir önemi yoktur. Ancak, eğer ki kamu kurumları ve/veya özel şirketlere yönelik yazılım / sistem çözümleri geliştiren bir şirkette çalışıyorsanız, ürününüzün Geçici Kabul, Kabul ve Kullanıma Alınması aşamalarında ortaya çıkacak sorunların sınıflandırılması ve bu sınıflandırma sonrasında sorunların çözüm sırasının / takviminin belirlenebilmesi için, aşağıdaki tanımlamaların (veya benzer bir tanımlamanın) yapılması zorunludur.

Bu tanımlamalar için IEEE-STD-1044 Standard Classification for Software Anomalies standartını temel alıyorum. 

Defect - Hata:

  • Bir iş ürünündeki bir kusur veya eksiklik / kusurlu olma durumu, öyle ki, iş ürünü kendi gereksinimlerini veya tanımlamalarını karşılayamamakta ve tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir.
  • Örnek 1: Yaşam döngüsünün erken aşamalarında bulunan ihmal ve eksiklikler.
  • Örnek 2: Test veya nihai kullanım için yeterince olgunlaşmış olan yazılımda içerilen bozukluklar.


Error - Kusur (Yanlışlık / Yanılma):

  • Doğru olmayan bir sonuç üreten bir insan eylemi.


Failure - Arıza:

  • Bir ürünün, gerekli bir yeteneği icra etme kabiliyetinin sonlanması veya daha önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde icra edememesi.
  • Bir sistem veya sistem bileşeninin gerekli bir yeteneği daha önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde gerçekleştirememesi olayıdır.
  • Not: Bir bozukluk ile karşılaşıldığında, bir arıza ortaya çıkabilir.


Fault - Bozukluk:

  • Yazılımdaki bir yanlışlığın ortaya çıkması / görünür hale gelmesi.


Problem - Sorun:

  • Kullanımdaki sistemin tatmin edici olmaması durumu ile sonuçlanan, bir veya daha fazla kişi tarafından deneyimlenen zorluk veya belirsizlik.
  • Üstesinden gelinmesi gereken olumsuz bir durum.

No comments: