Monday, March 20, 2017

Sözleşme Aşamasında Test İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Yazılım projelerine teklif veren şirketlerin, ihalenin kazanılması durumunda, ne tür test (doğrulama) faaliyetlerini gerçekleştireceklerini bilmeleri, bu faaliyetlerin iş gücü ihtiyaçlarını ve maliyetlerini tahmin edebilmeleri açısından önemli olmaktadır. Bu faaliyetleri bilmek, geliştirme ve kabul aşamalarında ortaya çıkabilecek risklerin de önceden görülebilmesi açısından ayrıca önemlidir. (Bakınız: Test Mühendisliğinde Olası Riskler )
Verilecek teklifin doğru maliyetlendirilebilmesi ve ileride yaşanabilecek sorunları öngörmek amacıyla teklife verilecek cevabın deneyimli bir ekip tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bu ekipte test mühendislerinin de olması, aşağıda verilen başlıklardaki konularda test mühendislerinin girdilerini almak açısından gereklidir.


 • Ne Tür Doğrulama İhtiyaçları Bulunmaktadır,
  • Burada temel olarak hangi türde testlerin yapılmasının beklendiği belirlenir. Fonksiyonel, (Dış Sistemlerle) Entegrasyon, Performans (Yük / Stres), Güvenlik, Güvenilirlik, Uygunluk, Platform Bağımsızlık, Uyumluluk, Erişebilirlik, gibi. 
  • Ne tür testlere ihtiyaç duyulacağının bilinmesi personel, uzmanlık, araç / gereç, süre gibi ihtiyaçların tahminine temel teşkil edecektir.
 • Hangi Sahalarda Doğrulama İhtiyacı Vardır,
  • Sadece yüklenici ortamında yapılan bir doğrulama çoğunlukla yeterli olmaz. 
  • Yüklenici ortamında dahili ve fabrika kabul testlerinden sonra, müşterinin ortamında da en az bir seviye doğrulama faaliyetinin olması beklenir.
  • Buna ek olarak müşterinin ön kabul, ara kabul, nihai kabul gibi farklı kabul aşamaları da olacak mı, kaç farklı sahada / ortamda / platformda (hava, kara, deniz araçları) doğrulama faaliyeti olacak, sorularına yanıt bulunması gerekmektedir.
 • Ne Tür Donanımlar / Yazılımlar Üzerinde Doğrulama Yapılması Gerekmektedir,
  • Nihai kullanıcı ortamına en yakın test ortamının kurulabilmesi, ilerde yaşanacak donanım / yazılım uyumsuzluklarını asgariye indirecektir.
  • Bu amaçla (belirlenebildiği kadar) ne tür ve kaç adet sunucu, istemci, ağ donanımları (yük dengeliyici, router / switch, ...) ve mobil cihazlara ihtiyaç duyulacağı belirlenmeli. Ayrıca, bu donanımları müşterinin mi sağlayacağı yoksa şirketin kendisinin mi sağlayacağı belirlenmeli.
  • Hangi tür işletim sistemleri, internet gezginleri, ofis araçları ve diğer 3.taraf yazılımlarına ihtiyaç duyulacağı belirlenmeli.
  • Belirlenen donanım ve yazılımların satın alma mı yoksa kiralama yoluyla mı kullanılacağının belirlenmesi de faydalıdır.
 • Ne Tür Uzmanlık Alanlarına İhtiyaç Vardır,
  • Doğrulaması yapılacak ürün / sistem için ne tür uzmanlık alanlarına ihtiyaç vardır?
  • Bir ürünü / sistemi doğrulayabilmek için o konuyu iyi bilmek gerekmektedir. Doğrulamayı yapacak personelin bu yetkinliği var mıdır, yoksa bu yetkinliği ne kadar sürede kazanabilirler?
 • Ne Tür Test Araçlarına İhtiyaç Duyulması Beklenmektedir,
  • Yapılması beklenen doğrulama faaliyetleri belirlendikten sonra, bu faaliyetlerde kullanılması muhtemel test araçlarının da belirlenmesi faydalı olacaktır.
  • Fonksiyonel test araçları (Ranorex, Selenium, SoapUI, QTP, gibi), performans test araçları (LoadRunner, Jmeter, ....), güvenlik test araçları (OWASP, ...) gibi araçların kullanılma ihtiyacı varsa, bu araçları kullanmayı bilen deneyimli personel var mı, yoksa yetiştirmek ne kadar zaman alır? Dış kaynak kullanımı mümkün mü?
  • Araçların tahmini maliyeti ne kadar olur?
 • Kaç Kişilik Doğrulama Ekibine İhtiyaç Duyulması Beklenmekte,
  • Kaç türde ve seviyede, kaç sahada, ne tür araçlar kullanılarak doğrulama faaliyetlerinin yapılacağı belirlendikten sonra hangi yetkinlikte ve deneyim seviyesinde personele ihtiyaç duyulacağı da belirlenmelidir. 

No comments: