Wednesday, March 20, 2019

İş Etiğinin Önemi

Kabaca bir tarih vermek gerekirse 1990 yılı sonrası doğumlular ile öncesi doğumlular arasında iş bilinci, şirkete bağlılık, otoriteye saygı, çalışma disiplini gibi konularda ciddi farklar var.

Daha özgür, daha çok kaynağa erişerek, istediklerini çok zorlanmadan elde eden, "Google" nesli insanların yoğun araştırma yapmaları gereken, kısa aralıklarla yeni bilgiler edinip bunları ürüne dönüştürmeleri gereken yazılım mühendisliği alanında fazlasıyla zorlandıklarına şahit oluyorum.
Zorlandıkları zaman da genelde iş değiştirme yoluna gidiyorlar, .çünkü mevcut baskıdan-zorlamadan kaçmanın en hızlı yolu iş değiştirmek.

'90 öncesi doğumlularda da bu tarz çalışanlar var ama oran olarak çok daha az. '80 öncesi doğumlular ise çok daha işlerine bağlı, zorluktan kaçmayan çalışanlar oluyor. Gözlemlerim bu yönde.

Burada tabii, yaşın ilerlemesi ile birlikte gelen sorumluluk algısının da artıyor olmasının etkisi vardır. Ancak bu sadece benim gözlemim değil, sektördeki pek çok şirkette çalışan deneyimli personelin ortak görüşü.

Bu duruma bir de sürekli olarak yurtdışına kaptırdığımız iyi yetişmiş ve deneyimli mühendisleri eklediğimizde (sivil ve askeri) yazılım dünyasının gitgide rekabet şansını yitirdiğini görmek zor olmuyor.

No comments: