Tuesday, March 13, 2018

Test Metrikleri

Bir sistem, sistem bileşeni veya sürecin sahip olduğu bir özelliğin derecesini gösteren nicel ölçüme "metrik" adını veriyoruz.

Yazılım testi metrikleri, test faaliyetlerinin ölçümü ve takibini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.
Metrikler testlerin ilerleyişini, üretkenliği ve test edilen sistemin kalitesi ile ilgili öngörüler de sağlamaktadır. Metrikler "Neleri test ettik?" sorusunun cevabı olarak "her şeyi test ettik" tarzı bir cevaptan çok daha tutarlı ve anlaşılır cevaplar sunmaktadır.

Test metriklerini oluşturmanın amacı projenin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmak, hesap verebilmek, olası sorunları önceden tespit edip önlem almaktır. 


Aşağıda uzun bir liste halinde test metrikleri listelenmiştir. Bunlara proje ihtiyaçlarınıza göre yenilerini de ekleyebilir, var olanlardan yeni metrikler türetebilirsiniz. Burada önemli olan, sadece amaçlarınıza hizmet eden, size fayda sağlayacak metrikleri toplamaktır.


Temel Metrikler:


 1. Test durumlarının sayısı
 2. "Geçti" durumundaki test durumlarının sayısı
 3. "Kaldı" durumundaki test durumlarının sayısı
 4. "Bloke" durumundaki test durumlarının sayısı
 5. Tespit edilen bulgu sayısı
 6. "Hata" olarak kabul edilmiş bulgu sayısı
 7. "Hata Değil" olarak kabul edilmiş bulgu sayısı
 8. "Çözümü Ertelenen" bulgu sayısı
 9. Kritik hata sayısı
 10. Test başına planlanan süreler
 11. Test başına gerçekleşen süreler
 12. Teslimat sonrası bulunan hata sayısı
Test Takibi Metrikleri:
 1. "Geçti" durumundaki testlerin oranı % = 100 * ("Geçti" durumundaki test durumlarının sayısı) / (Toplam test durumu sayısı)
 2. "Kaldı" durumundaki testlerin oranı % = 100 * ("Kaldı" durumundaki test durumlarının sayısı) / (Toplam test durumu sayısı)
 3. "Bloke" durumundaki testlerin oranı % = 100 * ("Bloke" durumundaki test durumlarının sayısı) / (Toplam test durumu sayısı)
Test Etkinliği Metrikleri:
 1. "Hata" olarak kabul edilen bulgu oranı % = 100 * ("Hata" olarak kabul edilmiş bulgu sayısı) / (Toplam bulgu sayısı)
 2. "Hata Değil" olarak kabul edilen bulgu oranı % = 100 * ("Hata Değil" olarak kabul edilmiş bulgu sayısı) / (Toplam bulgu sayısı)Test Eforu:
Test eforu metrikleri, testlerin kaç defa yapılacağı, ne kadar zaman alacağı ve ne kadara mâl olacağı sorularına yöneliktir. Bu metrikler, ileri dönemlerde yapılacak test planlaması için temel teşkil edecektir. Ancak unutulmamalıdır ki bu metrikler ortalama değerleri göstermektedir. 

Bu metriklere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 1. Belirli bir zaman periyodu başına düşen test koşusu sayısı = (Toplam koşulan test sayısı) / (Toplam süre)
 2. Test tasarımının etkinliği = (Tasarımı yapılan test sayısı) / (Toplam süre)
 3. Test gözden geçirme etkinliği = (Gözden geçirilen test sayısı) / (Toplam süre)
 4. Saat başına düşen tespit edilmiş hata sayısı = (Tespit edilen hata sayısı) / (Saat cinsinden toplam süre)
 5. Test başına düşen hata sayısı = (Tespit edilen hata sayısı) / (Test sayısı)#! Devam edecek...

Testlerin Yeterliliği:

Test Kapsama Oranları:

Test Maliyetleri:

Hata Dağılımları:

No comments: