Sunday, May 12, 2013

Pazar Fırsatı


Bir firmanın, henüz rakipleri tarafından farkedilmemiş, yeni bir ihtiyacı, isteği veya talebi farkederek kâr etmek amacıyla kullanmasına pazar fırsatı denir.
Firmanın bu açığı farkedebilmesi için bir pazar fırsatı analizi yapması gerekir. Bunun için pazardaki dengeleri gözeterek belirli bir tür ürüne olan talebi etkilemesi muhtemel değişkenler tahmin teknikleri ile belirlenmeye çalışılır.
Firmalar, belirledikleri her ihtiyacı karşılamaya yönelik girişimde bulunamazlar. Bu sebeple, bu değişkenler belirlendikten sonra, firma belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak kendi stratejisini, kaynaklarını ve gücünü değerlendirmek durumundadır.

No comments: