Friday, February 11, 2011

Kamu Bilgilerinin Kullanımı Hakkında

Özel ilgi alanıma giren bir konu sebebiyle "kamunun ürettiği bilgilerin kullanımı" başlığında, bu bilgilerin temini, lisanslanması, fikrî mülkiyet hakları gibi konuları araştırdım.

Kamu kurumlarının internet sitelerinde bulunan bilgilerin kullanımı benim asıl olarak ilgilendiğim soruydu. Doğrudan bu soruya cevap veren bir bilgiye henüz ulaşamadım ama anlaşılan o ki ister internet sitesine konmuş olsun ister basılı ve/veya yazılı bir ortamda olsun, kamu tarafından üretilmiş bilginin de kullanımı için ilgili kurumdan izin alınması, eğer gerekiyorsa da, bu verinin satış bedelinin kuruma ödenmesi gerekiyor.

Konu ile ilgili bir rapor Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından "Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı" (Özlem AŞIK, Dilek YÜKSEL CİVELEK, Şubat 2011) hazırlanmış; tam da ihtiyaç duyduğum anda bu rapora ulaşabilmem büyük şans. Hazırlayanlara da sonsuz teşekkürler.

Bu konu çok taze ve sıcak bir konu. İlerki günlerde kamunun ürettiği bilginin paylaşımı ile ilgili çok daha güncel ve net kanun ve yönetmeliklerin çıkmasını ümid ediyorum.

O zamana kadar gerek kamu gerekse özel sektörün ürettiği bilgiyi izin almadan ve/veya ücretini ödemeden kullanmaya girişmeyin.

No comments: