Friday, January 14, 2011

2011-2016 BT-İK Eylem Planı

Tübitak 2011-2016 BT-İK Eylem Planının 1. Amaç'ına ait 6.Strateji şu:
"Toplumda Bilim Teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması".
Bu strateji doğrultusunda da
"1.6.1: Bilim Teknoloji ve Yenilik konularının medyada popüler bir şekilde yayınlanmasına yönelik teşviklerin geliştirilmesi (yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, sergilerin düzenlenmesi vb.)"
"1.6.2: Bilim muhabirliği eğitimlerinin yaygınlaştırılarak, donanımlı bilim, teknoloji muhabirlerinin yetişmesinin sağlanması"
"1.6.3: Özel sektörde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yönetilmesine ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak TRT tarafından bilim-eğitim kanalının oluşturulması"
alt stratejileri belirlenmiş durumda.

Daha önceden bir çalışma yapıp sonucunu bir kısmını blog olarak da yayınlamıştım.

Yukarıda verilen alt stratejilerin belirlenmiş olması sevindirici; uygulanabilirse hem toplumun bilgi birikimi artacaktır hem de özel sektöre yeni iş olanakları doğacaktır.

1.6.2 nolu strateji uygulanırken, özellikle ingiliz belgesellerini örnek almak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin, Industrial Revelations belgesellerini izlemek oldukça aydınlatıcı olacaktır.

1.6.3 nolu strateji ise RTÜK ve TRT'nin öncülüğünde geliştirilebilecek bir strateji. Fakat özel sektörün de bu alana yatırım yapması ve özellikle sosyal medyanın etkili kullanımı, gençler arasında TV ve gazetelerden çok daha popüler olan bu medya türü ile, stratejiye ulaşmada fark yaratacaktır diye düşünüyorum.

No comments: